Termeni

www.camptechnical.ro, denumit în continuare site, aparține SC CAMP TECHINCAL SOLUTIONS SRL, și respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către UTILIZATOR atunci când accesează acest SITE, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Accesul sau vizitarea SITE-ului de către UTILIZATOR se supune Termenilor și Condițiilor de Utilizare și Politicii de Confidențialitate, implică acceptul explicit al UTILIZATORULUI cu privire la acestea și reprezintă întreaga baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori și www.camptechnical.ro.

Întrucât prevederile Termenilor și Conditiilor de Utilizare și ai Politicii de Confidențialitate pot fi modificate, SOCIETATEA recomandă UTILIZATORULUI să le verifice periodic. Vizitând www.camptechnical.ro, UTILIZATORUL acceptă atât Politica de Confidentialitate a site-ului, cât și Termenii și Condițiile de Utilizare.

Termeni și condiții :
I. Definitii
II. Colectarea datelor cu caracter personal
III. Transmiterea datelor personale catre alte terte parti
IV. Siguranta informatiilor personale
V. Publicitate
VI. Accesul minorilor
VII. Conditii de folosire
VIII. Date de contact
IX. Legislatia aplicabila
X. Transport, plăți, garanție și retur
XI. Alte detalii de interes pentru utilizator

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

I. Definitii
În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiilor de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind in acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

CLIENT: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiilor de Utilizare ale prezentului SITE, indeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, ce initiază și finalizează o comandă.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislatiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii SC CAMP TECHNICAL SOLUTIONS SRL.
COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, ce intervine ca formă de comunicare între SOCIETATE și CLIENT.

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de către SOCIETATE, prin care SOCIETATEA este de acord să livreze CLIENTULUI produse și servicii, iar CLINETUL este de acord efectueze plata acestora.

DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informații referitoare la o persoana fizică sau juridică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

STOCAREA: păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

SISTEM DE EVIDENȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL: orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă aceasta structură este organizată in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată dupa criterii funcționale ori geografice;

OPERATOR: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

TERȚ: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate să prelucreze date;

DESTINATAR: orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

DATE ANONIME: date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

DATE STATISTICE: date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citeasca cu atenție Termenii și Condițiile de Utilizare următoare.

Termenii și Condițiile de Utilizare următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și Condițiile de Utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII.

Prin accesarea SITE-ului, UTILIZATORII consimt să respecte Termenii și Condițiile de Utilizare prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

II. Colectarea datelor cu caracter personal
www.camptechnical.ro/ poate colecta de la UTILIZATOR date cu caracter personal dar numai cu acordul acestuia și dacă le furnizează voluntar prin modalitățile de centralizare disponibile pe SITE. Informațiile pe care SOCIETATEA le colectează de la UTILIZATORI ajuta la personalizarea și imbunatatirea experienței acestora de cumparăre pe SITE. Tipurile de informații pe care pot fi colectate de la UTILIZATOR sunt următoarele:

II.1. Informatii furnizate de către UTILIZATOR : SOCIETATEA stochează informațiile pe care le introduce UTILIZATORUL pe SITE sau le furnizează prin orice alta modalitate. UTILIZATORUL poate furniza astfel de informații atunci când va crea un cont de utilizator pe SITE, când cumpără produse, când postează/publică recenzii, comentarii sau alte tipuri de conținut, când participă la studii de marketing, sondaje de opinie, când completează formulare de feedback, sugestii sau reclamații ori interactionează cu serviciul SITE-ului de Relații cu Clienții telefonic, pe fax sau email sau rețele de socializare. În toate cazurile descrise mai sus, este posibil ca UTILIZATORUL să ofere informatii precum: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de email, număr de telefon, CNP, informații cu caracter financiar privitoare la instrumentele de efectuare a plătilor.

DATELE CU CARACTER PERSONAL vor putea fi dezvaluite fără consimtamantul UTILIZATORULUI în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către urmatorii destinatari: instituțiile bancare implicate în procesul de plată online, organismele internaționale de carduri și furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, către instituțiile abilitate. În condițiile în care SOCIETATEA consideră o cerere ca fiind suspectă sau nefondată, SOCIETATEA își rezervă dreptul de a nu furniza informații de niciun fel și, dacă consideră că este cazul, va anunța UTILIZATORUL despre această cerere.

II.2. Informatii colectate automat: www.camptechnical.ro/ colectează anumite tipuri de informații în timpul în care UTILIZATORUL navighează/vizitează SITE-ul. De exemplu, ca și multe alte site-uri, SOCIETATEA folosește “cookies” pentru a obține anumite tipuri de informații atunci cand web browserul UTILIZATORULUI acceseaza www.camptechnical.ro/. Informatiile colectate automat pot fi: adresele IP (Internet Protocol) pe care UTILIZATORUL le folosește pentru a se conecta la Internet, login, tipul de browser cu care accesează SITE-ul, sistem de operare al dispozitivului pe care în folosește, paginile și produsele pe care le-a vizualizat sau timpul petrecut pe SITE. De asemenea, SOCIETATEA colecta informații cu privire la timpul de download/încărcare al paginilor, erori de download sau pagini de pe care UTILIZATORUL a accesat sau părasit www.camptechnical.ro/.

“Cookies” sunt identificatori alfanumerici, pe care SOCIETATEA îi transferă pe dispozitivul UTILIZATORULUI prin intermediul web browserelui pe care acesta îl folosește, pentru a fi posibilă identificarea de către sistemul SOCIETĂȚII a browserului UTILIZATORULUI în scopul oferirii de informații personalizate. UTILIZATORUL poate șterge sau bloca un “cookie” www.camptechnical.ro/, în acest caz, însa, nu va mai putea beneficia de unele facilități esențiale cum ar fi adăugarea de produse sau servicii în cosul de cumpăraturi, accesarea contului de utilizator creat pe SITE, efectuarea plății pentru produsul sau serviciul comandat, și pe care SOCIETATEA le ofera prin intermediul SITE-ului. Pentru ca experiența cu SITE-ul să fie completă, SOCIETATEA recomandă UTILIZATORULUI să nu ștergă sau să nu blocheze niciun “cookie” www.camptechnical.ro/.

II.3 Comunicarile prin email: În încercarea de a ne transforma comunicările prin email trimise către UTILIZATOR, în materiale interesante și folositoare, SOCIETATEA colectează date cu privire la deschiderea și citirea acestora de UTILIZATOR, în cazul în care sistemul de operare al dispozitivului UTILIZATORULUI suportă/e compatibil cu această opțiune. Dacă UTILIZATORUL nu dorește să mai primească aceste comunicări prin email de la www.camptechnical.ro/, acesta își poate exprima dorința de a nu mai primi newsletter, notificări de orice fel, alte invitații din partea www.camptechnical.ro/ de a participa la studii, sondaje sau invitații de a-și exprima opinia cu privire la serviciile sau produsele oferite de SITE, prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfârsitul comunicărilor electronice trimise.

II.4. Informații primite din alte surse: Este posibil ca SOCIETATEA să primească informații despre UTILIZATOR din alte surse și să prelucreze aceste date. Exemple de informații pe care le poate primi din alte surse, cum ar fi colaboratorii săi, includ adrese de livrare sau date de contact ale UTILIZATORULUI, pe care SOCIETATEA le utilizează în scopul optimizării serviciilor de livarare a produselor sau serviciilor achiziționate sau vizualizate pe SITE.

Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
Legea nr. 676/2001 reglementează drepturile utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea de către site-uri a datelor cu caracter personal. Astfel, UTILIZATORII SITE-ului au următoarele drepturi:

dreptul la informare;
dreptul de acces la date;
dreptul de intervenție;
dreptul de opozitie;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a se adresa justiției;
dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere.

III. Transmiterea datelor personale către alte terțe părti
Informațiile despre UTILIZATORI reprezintă o preocupare importanta pentru SOCIETATE, de aceea nu practică tranzacționarea acestora către alte terțe părți. SOCIETATEA transmite date cu caracter personal către alte terțe părti numai în condițiile descrise mai jos, asigurandu-se că acestea respecta la rândul lor prevederile Politicii de Confidentialitate a www.camptechnical.ro/.

III.1. Alte terte părti care prestează servicii în favoarea SOCIETĂȚII și www.camptechnical.ro/: Unele dintre serviciile sau produsele oferite de către www.camptechnical.ro/ sunt efectuate de către alte terțe părți. De exemplu, livrarea produselor, trimiterea de comunicări scrise prin poșta, prin e-mail sau rețele de socializare, analiza datelor, servicii de marketing, procesarea plăților online prin intermediul cardurilor de credit/debit. Aceste terțe părți care efectueaza servicii în favoarea www.camptechnical.ro/ au acces la date cu caracter personal în măsura în care au nevoie de acestea pentru a-și putea indeplini obligațiile, dar nu le pot folosi in alte scopuri.

III.2. Oferte promoționale: Uneori SOCIETATEA trimite către anumite grupuri de UTILIZATORI oferte promoționale sau comunicări cu caracter comercial în numele altor societăți. Atunci când SOCIETATEA face acest lucru, nu furnizează acestora numele sau adresa UTILIZATORULUI de e-mail. Daca acesta nu dorește să primească asemenea oferte sau comunicări cu caracter personal, UTILIZATORUL este rugat să își exprime dorința de a nu mai primi asemenea comunicări prin e-mail prin accesarea linkului de dezabonare de la sfârșitul comunicărilor electronice trimise.

III.3. Protejarea www.camptechnical.ro/ și a altora: SOCIETATEA pune la dispoziție date cu caracter personal atunci când acest lucru este concordanță cu prevederile legale din România, atunci când protejează drepturile, proprietatea sau siguranța www.camptechnical.ro/, a utilizatorilor noștri sau altora. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii sau organizații în scopul prevenirii fraudelor.

IV. Siguranța informațiilor personale transmise către www.camptechnicalro
SOCIETATEA protejează datele personale ale UTILIZATORULUI în timpul transmiterii acestora către www.camptechnical.ro/ prin utilizarea unei conexiuni criptate SSL pe 128 biti. Este necesar ca UTILIZATORUL să se protejeze pe sine impotriva accesului neautorizat pe discpozitilui său în contul său de utilizator creat pe SITE. UTILIZATORUL trebuie să se asigure ca iese/se deloghează din contul de utilizator creat pe SITE, după finalizarea vizitei pe SITE.

V. Publicitate pe www.camptechnical.ro/
SITE-ul poate include mesaje publicitare ale altor terțe părti, precum și link-uri către alte site-uri, dar nu pune la dispoziția acestora date cu caracter personal. Aceste terțe părți (site-uri, societăți care emit mesaje publicitare sau agenții de publicitate care intermediază servicii de reclamă), pot folosi tehnologii de trimitere/ “servire” a mesajelor publicitare direct în browserul UTILIZATORULUI. În acest caz, ei primesc în mod automat IP-ul UTILIZATORULUI. De asemenea, acestea pot folosi “cookies”, Java Script sau alte tehnologii de măsurare a eficienței reclamelor lor, de personalizare a conținutului publicitar. www.camptechnical.ro/ nu are acces sau control asupra “cookie-urilor” sau asupra altor tehnologii pe care le pot folosi furnizorii de mesaje publicitare. Acțiunile acestora nu sunt supuse prezentei Politici de Confidențialitate.

VI. Accesul minorilor pe www.camptechnical.ro/
www.camptechnical.ro/ nu poate vinde produse sau servicii pentru copii sub 14 (paisprezece) ani împliniți, dar le vinde adulților, care sunt autorizați să efectueze plăți online cu cardul sau prin orice alta metodă de plată prevazută de www.camptechnical.ro/. Dacă UTILIZATORUL are mai puțin de 14 (paisprezece) ani, acesta achiziționa produsele sau serviciile www.camptechnical.ro/, numai cu ajutorul unui părinte sau tutore.

VII. Conditii de folosire a www.camptechnical.ro/
Intrucat prevederile Termenilor si conditiilor de utilizare si ai Politicii de confidentialitate pot fi modificate, va rugam sa le revedeti periodic. In conditiile in care nu veti mai fi de acord cu prevederile acestora, va rugam sa nu mai accesati/folositi serviciile www.camptechnical.ro/. Aceasta masura va va pune insa in imposibilitatea de a beneficia de unele servicii oferite de www.camptechnical.ro/.

VIII. Date de contact
Serviciul www.camptechnical.ro/ este oferit de S.C. CAMP TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L. Click aici pentru toate detaliile de contact ale SOCIETĂȚII.

IX. Legislatie aplicabilă
Serviciile oferite de SOCIETATE prin intermediul www.camptechnical.ro/ sunt guvernate de dispozițiile legilor române. Termenii și Condițiile de Utilizare a SITE-ului se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamatiei la sediul S.C. CAMP TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L, telefonic, via e-mail ori social media. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre părți se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competente de pe raza municipiului București.

X. Transport, plăți, garanție și retur
Transportul produselor achiziționate este gratuit dacă totalul comenzii însumează cel puțin 399 de lei. Pentru comenzi mai mici de 399 de lei, transportul este achitat de client și va fi taxat cu 25 lei, TVA inclus.

Produsele achiziționate vor fi livrate cu operatorul Fan Curier. În zona în care operatorul nu are acoperire, transportul va fi suportat de către client în funcție de kilometri suplimentari parcurși.

Produsele pot fi achitate în avans, prin OP sau transfer bancar, către Camp Technical Solutions, sau ramburs în cont colector la livrare.

Imediat după plasarea comenzii pe www.camptechinical.ro, clientul va fi contactat de către un reprezentat al SOCIETĂȚII pentru a confirma împreună produsele sau serviciile care urmează a fi achiziționate, precum și pentru a oferi consultanța necesară.

În cazul în care produsele nu sunt conforme și clientul dorește să facă retur comenzii, acesta trebuie să contacteze imediat personalul Camp Technical Solutions pentru a evalua situația și pentru a primi indicații și informații despre cum se va rezolva situația apărută. În cazul în care un produs achiziționat prin SITE se află în perioada de garanție, clientul trebuie să contacteze imediat personalul Camp Technical Solutions pentru a evalua situația și pentru a primi indicații și informații despre cum se va rezolva situația apărută.

XI: Alte detalii de interes pentru UTILIZATOR
SOCIETATEA precizează că imaginea produselor are caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără notificare prealabilă de catre producători.

De asemenea, unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe SITE, pot fi modificate de către SOCIETATE fără preaviz sau pot conține erori de operare.

Totodată, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informatiei, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil și pot conține erori datorate unor posibile inadvertențe tehnice.