Camp Technical Solutions a creat seria de articole ,,Protecție anticădere în domeniul construcțiilor” cu scopul de a crește vizibilitatea măsurilor de siguranță pe care firmele de construcții le pot lua pentru a lucra conform și a garanta siguranța angajaților lor. Acesta este al treilea articol din serie.

Citește și celelalte articolele din serie:

Partea I – Principii de siguranță
Partea a II-a – Munca pe schele

* * *

În condițiile în care munca la înălțime nu poate fi evitată sau munca de pe o structură de sprijin nu este posibilă, sunt anumite tipuri de utilaje, precum nacelele sau platformele autoridicătoare, care asigură accesul operatorilor la punctul de lucru de la înălțime.

Cu toate că acestea sunt extrem de convenabile în domeniul construcțiilor datorită poziționării și deplasării ușoare, platformele de ridicare mobile nu asigură protecție anticădere deplină. Operatorii sunt expuși la riscul căderii de la înălțime ca urmare a oscilațiilor produse în timpul ridicării platformei de la sol, care pot provoca dezechilibrări.

Astfel, munca pe o platformă de ridicare mobilă trebuie întotdeauna efectuată purtând echipament individual de protecție (EIP) anticădere. Citește în continuare și află care sunt cele mai bune practici pentru munca pe platforme autoridicătoare în domeniul construcțiilor.

Principii pentru utilizarea platfomei autoridicătoare în munca în construcții

Tipurile de activități care se pot efectua de pe o platformă autoridicătoare sunt construcții, întrețineri și curățiri ale clădirilor, structurilor și utilajelor, în condițiile în care operatorii au nevoie de acces rapid la punctul de lucru, activitatea lor necesită o platformă pentru desfășurare, iar această activitate este una pe termen scurt.

Înainte de a utiliza o platformă autoridicătoare, dirigintele de șantier este obligat să evalueze riscurile la care operatorii sunt expuși în timpul lucrărilor și să ia măsurile necesare pentru a elimina aceste pericole.

Iată punctele principale care trebuie luate în considerare înainte de a începe munca folosind o platformă autoridicătoare conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR):

• Platformele autoridicătoare pot fi puse în funcţiune doar după obţinerea autorizaţiei de funcţionare în urma unei verificări tehnice oficiale, efectuată de un inspector de specialitate din cadrul ISCIR-INSPECT IT sau de către RSVTI numai cu acordul scris din partea ISCIR-INSPECT IT.
• Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, platformele autoridicătoare sunt supuse unui regim special de supraveghere prin numirea unui personal tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
• Manevrarea platformei autoridicătoare se efectuează doar de către personal competent, care a beneficiat de o formare adevcată și specifică tipului de platformă și activității de la locul de muncă și deține adeverințe de instruire și autorizare de manevrare a platformei eliberate de către RSVTI cu acordul ISCIR-INSPECT IT.
• Personalul care efectuează lucrările de construcții la înălțime folosind platforma autoridicătoare este obligat să poarte EIP anticădere adecvat.
• Platformele autoridicătoare trebuie supuse la termenul scadent unor verificări tehnice oficiale periodice. Cu această ocazie, se verifică starea tehnică a instalaţiei şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Verificările se efectuează de către RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT.

Utilizarea unei platformei autoridicătoare se realizează doar în următoarele condiții:

• Componentele de securitate sunt în stare perfectă de funcţionare și îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute
• Se efectuează ridicarea unor sarcini mai mici sau cel mult egale cu sarcina maximă admisă
• Raza de acţiune a platformei nu prevede conductoare electrice aeriene
• Nu se efectuează activități de reparație, întreținere sau curățare în timpul funcționării platformei
• Platforma nu se folosește pe timp de noapte dacă nu sunt asigurate condiţiile de iluminat corespunzătoare
• Nu se efectuează o acționare bruscă a comenzilor sau inversarea sensului de mișcare înainte de oprire completă
• Platforma este manevrată doar de către personal instruit
• Munca la înălțime se efectuează doar purtând EIP anticădere adecvat
• Nu se utilizează platforma când temperatura de afară coboră sub -10°C
• Nu se utilizează platforma dacă peretele pe care se sprijină prezintă protuberanțe periculoase de care s-ar putea eventual agăța sau conductori electrici
• Nu se deplasează platforma ridicată sau cu brațul întins

EIP anticădere recomandat pentru munca pe platforme autoridicătoare

Chiar dacă platformele autoridicătoare asigură acces ușor la punctul de lucru de la înălțime, pericolul căderii de la înălțime este întotdeauna prezent. Dacă munca se desfășoară la o înălțime de minim 2 m, operatorul este obligat conform prevederilor legii nr. 319/2006 să poarte EIP anticădere adecvat.

Acest echipament este format din:

• Ham complet anticădere – conform cu standardul EN 361
• Cască de protecție – conform cu standardul EN 397
• Mijloc de poziționare reglabil – în cazul în care riscul căderii este mic, se recomandă utilizarea unui mijloc de poziționare reglabil conform cu standardul EN 358, iar în condițiile în care toate măsurile de protecție anticădere au fost luate, dar riscul căderii persistă, se recomandă utilizarea unul mijloc de legătură reglabil cu absorbitor de șoc integrat conform cu standardul EN 355

Pentru a alege soluțiile anticădere potrivite, dirigintele de șantier este obligat să evalueze riscul căderii de la înălțime, ținând cont de:

• Înălțimea la care are loc lucrarea
• Activitatea pe care operatorul o desfășoară la înălțime și libertatea de mișcare necesară
• Factorul de cădere sau coeficientul dintre distanța căderii și lungimea mijlocului de legătură care asigură operatorul la structură
• Distanța de siguranță necesară pentru a preveni contactul operatorului cu solul sau cu obstacolele

Cea mai simplă soluție pentru a preveni căderea operatorului de la înălțime este de a utiliza un ham complet anticădere împreună cu un mijloc de poziționare reglabil. Acesta se conectează la punctul de prindere de la nivelul sternului, al hamului anticădere, și asigură operatorul de platforma autoridicătoare printr-un conector de înaltă rezistență.

Când operatorul este asigurat și lungimea mijlocului de poziționare se poate regla pentru a-i permite flexbilitate la punctul de lucru, operatorul este protejat de riscul căderii în cazul oscilațiilor periculoase din timpul ridicării platformei de la sol. În condițiile în care riscul căderii persistă, se recomandă utilizarea unui mijloc de legătură cu absorbitor de șoc sau a unui opritor de cădere retractabil cu absorbitor de șoc.

Pe lângă aceste echipamente anticădere, este esențială și casca de protecție pentru munca la înălțime (EN 397), care previne impactul cu suprafețe și obstacole de la nivel superior, precum și scăparea căștii de pe cap și provocarea accidentelor la nivelul solului.

Hamul anticădere

Acesta trebuie să corespundă următoarelor specificații:

• Conform cu standardul EN 361
• Ham complet anticădere – prevăzut cu chingi la nivelul umerilor, pieptului și picioarelor
• 2 puncte de prindere – unul frontal și unul dorsal pentru protecție anticădere
• Greutate redusă – între 700 g și 1.900 g

Descoperă mai multe hamuri complete anticădere, special concepute pentru munca în construcții și pe platforme autoridicătoare.

Casca de protecție

Aceasta trebuie să corespundă următoarelor specificații:

• Conformă cu standardul EN 347
• Curelușă la nivelul bărbiei – previne căderea accidentală a căștii de pe cap în timpul lucrului la înălțime
• Sistem de chingi de susținere din interior – pentru adaptare uniformă pe cap și confort sporit
• Furnizată cu puncte de prindere – pentru protecție vizuală, auditivă și lanternă frontală

Descoperă mai multe căști pentru munca la înălțime folosind platforme autoridicătoare.

Mijlocul de poziționare reglabil

În condițiile în care riscul căderii este mic, se alege un mijloc de poziționare reglabil cu următoarele specificații:

• Lungime reglabilă – în funcție de necesitățile operatorului la punctul de lucru
• Ochet de prindere – facilitatează asigurarea operatorului la utilaj prin intermediul unui conector
• Coardă semistatică – de înaltă rezistență pentru siguranță sporită

În condițiile în care riscul căderii este mare, se alege un mijloc de legătură cu absorbitor de șoc, cu următoarele specificații:

• Mijloc de legătură – prevăzut cu braț din coardă semi-statică sau chingă elastică
• Conectori la ambele capete – facilitează conexiunea hamului anticădere la structura de sprijin
• Absorbitor de șoc – rezistență 22 kN

Tot în această situație, se recomandă utilizarea unui opritor de cădere retractabil cu absorbitor de șoc, pentru protecție anticădere deplină.

Descoperă mai multe soluții anticădere pentru domeniul tău în oferta noastră.

* * *

Rămâi pe aproape și descoperă mai multe principii de siguranță și soluții anticădere pentru munca în domeniul construcțiilor, pentru fiecare tip de activitate desfășurată la înălțime.

Abonează-te la newsletter-ul nostru și urmărește-ne pe LinkedIn, Facebook și Instagram și rămâi la curent cu ultimele noutăți din domeniu.

Citește și celelalte articole din seria ,,Protecție anticădere în domeniul construcțiilor”:

Partea I – Principii de siguranță
Partea a II-a – Munca pe schele