Experiența acumulată din 1989 în aplicarea directivei 89/686/CEE în ceea ce privește EIP (Echipamentul Individual de Proiecție) a demonstrat câteva insuficiențe și inconsistențe. Noul regulament (UE) 2016/425 a fost așadar întocmit pentru a introduce corecturile necesare și pentru a înlocui directiva veche.

Spre deosebire de directivă, un regulament nu trebuie să fie recunoscut și implementat în legislația fiecărui stat membru UE. Are, așadar, avantajul de a fi identic și aplicat imediat în toate țările Uniunii Europene.

Care sunt principalele modificări?

Regulamentul include schimbări și clarificări în ceea ce privește:

  • rolurile diverșilor operatori economici implicați (producători, distribuitori, importatori și reprezentanți autorizați)
  • cerințele aplicabile pentru procesele de certificare cu organismele de acreditare
  • cerințele în privința monitorizării pieței și a controalelor de producție

De asemenea, definește obligații noi în ceea ce privește marcarea și manualele de instrucțiuni de utilizare. Și nu în cele din urmă, cere producătorilor să evalueze certificarea EIP la fiecare 5 ani.

Care sunt consecințele la care sunt supuși comercianții?

O perioadă de tranziție este definită pentru a face schimbarea de la directivă la regulament. Prin urmare:

  • Dispozitivele certificate conform vechii directive și deja puse la vânzare pot fi vândute în Uniunea Europeană până la data de 21 Aprilie 2023
  • Dispozitivele certificate conform noului regulament pot fi puse în vânzare începând cu data de 21 Aprilie 2018

Care sunt consecințele la care sunt supuse companiile și utilizatorii?

Produsele certificate conform vechii directive și cumpărate înainte de 21 Aprilie 2023 pot fi folosite pe toată durata vieții specificată în manualul de utilizare.

Cum poți recunoaște un produs certificat conform vechii directive?

Manualul de utilizare indică faptul că echipamentul este conform directivei 89/686/CEE.

Cum poți recunoaște un produs certificat conform noului regulament?

Dacă produsul a fost certificat conform noului regulament, manualul de utilizare indică:

  • Faptul că produsul este conform cu regulamentul (UE) 2016/425
  • Riscurile împotriva cărora EIP sunt prevăzute să ofere protecție
  • URL-ul website-ului de unde poate fi descărcată declarația de conformitate UE

Care este progresul de conformitate cu noul regulament în ceea ce privește CAMP Safety?

CAMP a urmărit întocmirea noului regulament de la bun început și a făcut demersurile imediate pentru a implementa măsurile necesare în ceea ce privește produselor sale. O mare parte din EIP noastre este deja conformă noului regulament, iar scopul CAMP este ca toate echipamentele sale să fie în conformitate până la data de 21 Aprilie 2019. Toate declarațiile de conformitate UE vor fi disponibile în 30 de limbi pe site-ul www.camp.it până la data sus menționată.