În munca la înălțime, riscul căderii este întotdeauna prezent. Dacă acest lucru se întâmplă colegilor sau angajaților tăi, integritatea echipamentului individual de protecție (EIP) poate fi un factor determinant între siguranță și un accident fatal.

Tocmai de aceea, verificarea periodică anuală a EIP este obligatorie în munca la înălțime. Ca angajator sau prestator de servicii, este esențial să urmărești trasabilitatea verificărilor periodice anuale, pentru a te asigura că EIP nu și-a pierdut eficacitatea.

De ce este obligatorie verificarea periodică anuală a EIP pentru lucru la înălțime?

Conform Directivei europene 89/686/CEE, respectiv Legii securității și sănătății nr. 319/14.07.2006, EIP pentru lucru la înălțime face parte din categoria III, fiind echipament de concepție complexă care asigură protecție împotriva riscurilor mortale sau cu efecte ireversibile asupra sănătății.

Astfel, EIP pentru lucru la înălțime este furnizat împreună cu un manual cu instrucțiuni de utilizare și întreținere, inclusiv verificarea periodică anuală de către o persoană abilitată, care conform prevederilor legale, trebuie respectate de orice utilizator.

Expunerea la murdărie, substanțe chimice, raze UV, utilizare necorespunzătoare sau uzură și deteriorare pot afecta integritatea EIP pentru lucru la înălțime. Aceste verificări periodice anuale au scopul de a asigura că EIP este în continuare bun de utilizare, se află în limitele duratei de viață și respectă standardele de securitate în muncă.

Asigură-te că ești familiarizat cu și că respecți normele legale în ceea ce privește utilizarea corespunzătoare a EIP la locul de muncă:

• Directiva europeană 89/686/CEE – cuprinde cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către operatori a EIP la locul de muncă
• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 – definește EIP, stabilește obligația angajatorului de a asigura permanent EIP necesar la locul de muncă, obligațiile utilizatorilor referitor la purtarea EIP și sancțiunile prevăzute în cazul unor abateri
• Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 – cuprinde detalii cu privire la principiile și condițiile referitoare la EIP din lege și include obligațiile angajatorilor și ale operatorilor în legătură cu utilizarea EIP la locul de muncă și recomandări privind identificarea pericolelor, a sortimentelor de EIP care pot fi folosite pentru a proteja părțile corpului uman și a principalelor tipuri de EIP care ar trebui utilizate la anumite locuri de muncă având în vedere riscurile existente.

Când este necesară verificarea EIP pentru lucru la înălțime?

Verificarea periodică anuală a EIP pentru lucru la înălțime este obligatorie cel puțin o dată la 12 luni, precum și după fiecare eveniment care implică o cădere sau declanșare de siguranță a EIP. Această verificare este efectuată doar de către o persoană abilitată, care deține certificări obținute în urma unor training-uri specializate.

Inspectorul EIP pentru lucru la înălțime înregistrează data efectuării verificării periodice, observații privind conformitatea, dacă EIP pentru lucru la înălțime este în continuare ,,bun de utilizare” sau nu, iar în condițiile în care EIP trece inspecția, acesta înregistrează și data următoarei verificări planificate.

Cum poți prelungi durata de utilizare a EIP pentru lucru la înălțime?

Pe lângă verificarea periodică anuală obligatorie, legea trasează obligația de a lua anumite măsuri de siguranță în privința utilizării corespunzătoare a EIP anticădere pentru angajați și angajatori, care prelungesc durata de utilizare a EIP.

Acestea cuprind:

• Instruirea angajaților – angajatorul are obligația de a instrui angajatul în prealabil asupra riscurilor împotriva cărora este protejat prin purtarea și utilizarea adecvată a EIP. Ulterior, angajatorul este obligat să asigure instruire în vederea purtării și utilizării corespunzătoare a EIP.
• Utilizare corespunzătoare – angajații au obligația legală de a cunoaște caracteristicile și modul corect de utilizare a EIP din dotare, de a utiliza EIP doar în scopul în care a fost atribuit, de a-l prezenta la verificările periodice prevăzute în instrucțiunile de utilizare și de a solicita EIP nou în cazul în care echipamentul său nu mai prezintă caracteristici de protecție esențiale.

Indiferent de domeniul de activitate cu muncă la înălțime, EIP este obligatoriu. Este datoria angajatorului să se asigure că protecția anticădere nu se oprește doar la aprovizionarea cu EIP adecvat efectuării sarcinilor de la locul de muncă. Verificarea periodică anuală este o obligație legală și un minim necesar pentru a asigura eficacitatea EIP din dotare.

Prin conștientizarea legii, organizare eficientă și instruiri specializate în vederea utilizării corespunzătoare a EIP pentru lucru la înălțime, siguranța la locul de muncă poate deveni parte din cultura companiei.

Camp Technical Solutions – soluții complete pentru siguranța lucrului la înălțime

Fie că ai nevoie de EIP pentru lucru la înălțime, instruiri cu privire la utilizarea adecvată a EIP sau servicii de verificare periodică anuală a EIP din dotare, ia legătura cu noi și asigură-te că tu și echipa ta lucrați în condiții de siguranță deplină.

Ține legătura cu noi pe LinkedIn, Facebook și Instagram și abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a rămâne la zi cu ultimele noutăți din domeniu, precum și cu oferte speciale.